ASSA ABLOY ARX - Kurser

Passersortimentet innefattar allt från läsare, porttelefoner och centralenheter till användarvänlig mjukvara med integrationsmöjligheter. ASSA ABLOY ARX passersystem är anpassat för modernare IT-lösningar.

Nedan följer alla kurser för ARX. 

ARX Installatör och Driftsättare 

Här får du utbildning i nätverk, felsökning och säkerhet i koppling till ARX. Uppbyggnad av basstruktur med grundläggande ARX-funktioner.

Målgrupp/krav: Kursen är lämplig för installatör men med erfarenhet av andra system än ARX. Allmän datorvana.

Kurslängd: 2 dagar. Max 6 deltagare.  

Larm i ARX 

Här får du utbildning i den inbyggda larmmodulen i ASSA ABLOY ARX.

Målgrupp: Kursen är till för er som har genomfört ASSA ABLOY "ARX installatör och driftsättare", eller har motsvarande kunskaper.

Kurslängd: 2 dag. Max 6 deltagare. 

ARX Avancerad 

Här får du utbildning i ARX-funktioner som hiss, zon, sluss, antipassback, trigger, import/export, bokning mm.

Målgrupp/krav: Kursen är lämplig som en fortsättning på ARX installatör och driftsättare.

Kurslängd: 1 dag. Max 6 deltagare.  


Hi-O (Highly Intelligent Opening)

Ingår i "ARX Installatör o Driftsättare".  

Offline i ARX

Ingår i "Aperio i ARX".