ASSA ABLOYs ARX/CLIQ-partners

Här kan du hitta redan certifierade ASSA ABLOY-partners för ARX (CAP) och CLIQ (CACP). Du kan även läsa om vilka krav vi ställer på certifierade partners samt anmäla ditt intresse för att bli certifierad partner.

Krav på en Certified ASSA ABLOY ARX Partner (CAP)

För att en återförsäljare ska få bli en CAP ska vissa krav vara uppfyllda:

  1. Två namngivna tekniker installatörer/driftsättare per företag (och ort om återförsäljaren har flera kontor) ska ha genomgått våra ARX utbildningar eller har motsvarande kunskaper.
  2. Teknikerna ska ha lång erfarenhet av ARX passersystem.
  3. Att teknikerna aktivt deltar i uppdaterings-utbildningar en gång per år, samt klarar ett årligt prov, för att behålla återförsäljarens certifiering.
  4. Att teknikerna vid behov kan visa slutkunden sina personliga certifieringskort.
  5. Att återförsäljaren aktivt marknadsför och säljer ARX passersystem.

Anmälan till CAP-certifiering

Alla tillgängliga certifieringstillfällen har begränsat antal platser. Vi gör vårt bästa för att tillmötesgå ditt önskemål om datum.

Anmäl dig här

Krav på en Certifierad ASSA ABLOY CLIQ Partner (CACP)

För dig som vill bli certifierad partner är första steget att vända dig till din Affärspartnersäljare på ASSA ABLOY. Vet du inte vem det är, kontakta Kundservice.

För att en återförsäljare ska få bli en Certifierad ASSA ABLOY CLIQ Partner ska vissa krav vara uppfyllda:

  1. Återförsäljaren har en CN-Licens hos ASSA ABLOY samt har utbildning och servicemöjligheter inom dp-plattformen.
  2. Återförsäljaren/teknikern har kunskaper motsvarande CLIQ-Licens (Utbildning i ASSA ABLOY dp CLIQ samt Performer) plus kunskap om CLIQ Remote och CLIQ Web Manager
  3. Minst två certifierade tekniker/installatör per företag och ort.
  4. Aktivt deltagande av tekniker/installatör vid uppdateringsutbildning 1 ggr per år  samt klarar ett årligt prov, för att behålla återförsäljarens certifiering.
  5. Återförsäljaren aktivt marknadsför och säljer CLIQ system i samarbete med ASSA ABLOY.

Anmälan till CACP-certifiering

Alla tillgängliga certifieringstillfällen har begränsat antal platser. Vi gör vårt bästa för att tillmötesgå ditt önskemål om datum.

Anmäl dig här