GDPR

Aptus och Dataskyddsförordningen (GDPR)

Aptus strävar efter att göra det så enkelt som möjligt för våra kunder att uppfylla kraven i Dataskyddsförordningen som börjar gälla 2018-05-25.

Vi ser kontinuerligt över funktionaliteten i våra programvaror. Vi förbättrar våra interna rutiner och tar fram avtal att användas för kunder där vi agerar Personuppgiftsbiträde.

Mer information om att hantera GDPR i Multiaccess hittar du genom att klicka här.

 

NYA AVTAL GÄLLANDE SUPPORT- OCH HOSTINGTJÄNSTER

I samband med den nya GDPR-lagstiftningen som träder i kraft den 25 maj 2108 har vi gjort en del förändringar som påverkar dig.

VARFÖR NYA AVTAL?

För att ha möjlighet att hantera era och lägenhetsinnehavares personuppgifter i databaser som rör support- och hostingtjänster krävs avtal. Dessa avtal reglerar vilka typer av personuppgifter som får lagras i systemen och vilka rutiner som gäller för att hantera dessa. Nedan beskrivs vilka avtal som berörs, samt vilka tjänster som numera kräver avtal.

ÅTERFÖRSÄLJARE

Vi har tagit fram ett underbiträdesavtal som återförsäljare behöver signera för att kunna utnyttja vår support fullt ut. Tidigare har inget avtal krävts så detta är helt nytt. Det krävs att ni som återförsäljare har personuppgiftsbiträdesavtal med era respektive slutkunder. För återförsäljare som har ramavtal gällande Servera Hosting är två nya avtal framtagna.

FASTIGHETSBOLAG ELLER BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

För fastighetsägare som har Supportavtal 500+ har vi tagit fram ett personuppgiftsbiträdesavtal som behövs för att supporten ska kunna hjälpa er fullt ut. För fastighetsägare som har Servera Hosting (eller tidigare Support 300/500) är ett nytt Servera Hosting-avtal framtaget.

DIGITAL SIGNERING

Aptus kommer inom de närmaste dagarna att skicka nya avtal för signering. Signeringen kommer att göras via en digital tjänst tillhandahållen av Verified. Ansvarig person hos er kommer att få ett mail med en länk till Verified (www.verified.eu), där ni genom en digital signering godkänner avtalet. Har ni några frågor vänligen kontakta Jonas Svensson (jonas.svensson@assaabloy.com).