Röda dagar

Vi håller stängt följande röda dagar/helgdagar utöver vanliga helger. Dag före röd dag räknas som fredag. Röda dagar och helgdagar stängt.

24:e december
25:e december
26:e december
31:a december