Säljare på Rådgivare för slutkunder

Våra medarbetare på Rådgivare för slutkunder hjälper dig gärna att hitta rätt lösning eller produkt. Varmt välkommen att höra av dig!

ASSA ABLOY Rådgivare för slutkunder

Per Bielke, Försäljningschef

Per Bielke
Försäljningschef  

Placeringsort: Stockholm
Telefon mobil: 0722-165 169 
Telefon kontor: 08-775 17 31 
per.bielke@assaabloy.com

Anders Wikner, Säljare Byggbolag

Anders Wikner
Säljare Byggbolag 

Placeringsort: Stockholm
Telefon mobil: 072-214 69 16
Telefon kontor: 08-775 16 06
anders.wikner@assaabloy.com

Lars Levin, Alla slutkunder i region syd

Lars Levin
Alla slutkunder i region syd

Placeringsort: Landskrona
Telefon mobil: 070-570 26 93
Telefon kontor: 08-775 17 16
lars.levin@assaabloy.com

Henrietta Ohlsén, Alla slutkunder i region väst

Henrietta Ohlsén
Alla slutkunder i region väst

Placeringsort: Göteborg
Telefon mobil: 072-227 28 14
Telefon kontor: 08-775 17 08 
henrietta.ohlsen@assaabloy.com

Thomas Rehlin, Universitet och högskolor, Energi, Vatten, Telecom och Industri

Thomas Rehlin
Universitet och högskolor, Energi, Vatten, Telecom och Industri 

Placeringsort: Stockholm
Telefon mobil: 
072-247 87 97
Telefon kontor: 08-775 16 24 
thomas.rehlin@assaabloy.com

Thomas Hellman, Landsting

Thomas Hellman
Landsting

Placeringsort: Stockholm
Telefon mobil: 072-532 84 05
Telefon kontor: 08-775 16 32 
thomas.hellman@assaabloy.com

John Berg, Kommuner

John Berg 
Kommuner

Placeringsort: Stockholm
Telefon mobil: 070-338 45 88
Telefon kontor: 08-775 16 47
john.t.berg@assaabloy.com

Risto Hedberg, Statliga myndigheter och verk Kärnkraft

Risto Hedberg
Statliga myndigheter och verk Kärnkraft

Placeringsort: Eskilstuna
Mobil: 
070-267 02 85
Telefon kontor: 016-17 73 87 
risto.hedberg@assaabloy.com