Våra säljare på ASSA ABLOY Region Syd

Våra medarbetare på ASSA ABLOY Region Syd hjälper dig gärna att hitta rätt lösning eller produkt. Varmt välkommen att höra av dig!

ASSA ABLOY Region Syd

Henrik Wetterlundh, Cylinder

Henrik Wetterlundh
Cylinder

Placeringsort: Landskrona
Telefon mobil: 076-845 39 25 
Telefon kontor: 08-775 17 19
henrik.wetterlundh@assaabloy.com

Anders Krondahl, Teknisk rådgivare systemprodukter, ARX och CLIQ® Remote

Anders Krondahl
Teknisk rådgivare systemprodukter, ARX och CLIQ® Remote

Placeringsort: Landskrona
Telefon mobil: 070-251 74 78
Telefon kontor: 08-775 17 32
anders.krondahl@assaabloy.com

Ulf Leijon-Skog, Teknisk rådgivare systemprodukter, ARX, SMARTair och CLIQ® Remote

Ulf Leijon-Skog
Teknisk rådgivare systemprodukter, ARX, SMARTair och CLIQ® Remote

Placeringsort: Landskrona
Telefon mobil: 070-269 81 70
Telefon kontor: 08-775 17 15
ulf.leijon@assaabloy.com

Torbjörn Andrén, Försäljningschef projektering, Regionchef Syd

Torbjörn Andrén
Försäljningschef projektering,  Regionchef Syd

Placeringsort: Stockholm
Telefon mobil: 070-636 35 52
Telefon kontor: 08-775 17 18
torbjorn.andren@assaabloy.com

Jenny Persson, Lås & beslag

Jenny Persson
Lås & beslag

Placeringsort: Landskrona
Telefon mobil: 070-38719 74
Telefon kontor: 031 704 40 96
jenny.persson@assaabloy.com

Peer Larsson, Bygg & Järn

Peer Larsson
Bygg & Järn

Placeringsort: Landskrona
Telefon mobil: 070-644 28 26
Telefon kontor: 08-775 17 11
peer.larsson@assaabloy.com

Martin Litz, Affärspartner

Martin Litz
Affärspartner

Placeringsort: Landskrona
Telefon mobil: 072-727 57 59
Telefon kontor: 08-775 17 13 
martin.litz@assaabloy.com

Lars Levin, Rådgivare slutkunder i region syd

Lars Levin
Alla slutkunder i region syd

Placeringsort: Landskrona
Telefon mobil: 070-570 26 93
Telefon kontor: 08-775 17 16
lars.levin@assaabloy.com