Våra säljare på ASSA ABLOY Projektering

Våra medarbetare på ASSA ABLOY Projektering hjälper dig gärna att hitta rätt lösning eller produkt. Varmt välkommen att höra av dig!

Projektering, ASSA ABLOY

Torbjörn Andrén, Försäljningschef projektering, Regionchef Syd

Torbjörn Andrén
Försäljningschef projektering,  Regionchef Syd

Placeringsort: Stockholm
Telefon mobil: 070-636 35 52
Telefon kontor: 08-775 17 18
torbjorn.andren@assaabloy.com

Stefan Andermyr

Stefan Andermyr

Placeringsort: Stockholm
Telefon kontor: 08-775 17 17
stefan.andermyr@assaabloy.com

Fredrik Ingebo

Fredrik Ingebo

Placeringsort: Stockholm
Telefon mobil: 0730-24 90 38
Telefon kontor: 08-775 17 83
fredrik.ingebo@assaabloy.com

Anders Strömvall

Anders Strömvall

Placeringsort: Stockholm
Telefon mobil: 070-523 94 48
Telefon kontor: 08-775 17 04
anders.stromvall@assaabloy.com

Jaroslav Lecky

Jaroslav Lecky

Placeringsort: Stockholm
Telefon mobil: 070-146 68 72
Telefon kontor: 08-775 1724 
anders.linderhav@assaabloy.com

Jenny Persson

Jenny Persson

Placeringsort: Landskrona
Telefon mobil: 070-387 19 74
Telefon kontor: 08-775 17 12
jenny.persson@assaabloy.com

Omar Hussein

Omar Hussein

Placeringsort: Eskilstuna
Telefon mobil: 072-519 74 14
Telefon kontor: 016-17 74 37 
omar.hussein@assaabloy.com

Sofia Dohmen

Sofia Dohmen

Placeringsort: Mölnlycke
Telefon mobil: 070-352 34 88
Telefon kontor: 08- 775 17 20 
sofia.dohmen@assaabloy.com

Stefan Gustafsson

Stefan Gustafsson

Placeringsort: Mölnlycke
Telefon mobil: 076-104 58 99
Telefon kontor: 08-775 17 02
stefan.gustafsson@assaabloy.com