Våra säljare ASSA ABLOY Affärspartnersäljare

Våra medarbetare på ASSA ABLOY Affärspartnersäljare hjälper dig gärna att hitta rätt lösning eller produkt. Varmt välkommen att höra av dig!

ASSA ABLOYs Affärspartnersäljare

Johan Westervall, Försäljningschef

Johan Westervall
Försäljningschef

Placeringsort: Eskilstuna
Telefon mobil: 070-572 88 28
Telefon kontor: 016-17 73 83
johan.westervall@assaabloy.com

Philip Andersson

Philip Andersson

Placeringsort: Stockholm
Telefon mobil: 072-208 08 19
Telefon kontor: 08- 775 17 52
philip.andersson@assaabloy.com

Peter Winbäck

Peter Winbäck

Placeringsort: Eskilstuna
Telefon mobil: 072-201 38 13
Telefon kontor: 016-17 73 85
peter.winback@assaabloy.com

Sonny Ode, Key Account Manager Industrilås

Sonny Ode
Key Account Manager Industrilås

Telefon mobil: 070-326 22 02
Telefon kontor: 016-17 74 76
sonny.ode@assaabloy.com

Martin Litz

Martin Litz

Placeringsort: Landskrona
Telefon mobil: 072-727 57 59
Telefon kontor: 08-775 17 13 
martin.litz@assaabloy.com

Mattias Lööf

Mattias Lööf

Placeringsort: Mölnlycke
Telefon mobil: 073-08 39 432
Telefon kontor: 08-775 16 53
mattias.loof@assaabloy.com

Jörgen Berglund

Jörgen Berglund

Placeringsort: Mölnlycke
Telefon mobil: 070-388 20 20
Telefon kontor: 08-775 17 06
jorgen.berglund@assaabloy.com

Henrik af Klint

Henrik af Klint

Placeringsort: Stockholm
Telefon mobil: 0722-14 87 72
Telefon kontor: 08-775 1778
henrik.af.klint@assaabloy.com 

Thomas Ström

Thomas Ström

Placeringsort: Stockholm
Telefon mobil: 070-570 92 82
Telefon kontor: 08-775 17 91
thomas.strom@assaabloy.com