EPD (Environmental Product Declaration)

/global/scaled/4081x831x0x443x2000x408/Other-assa-se-kundservice-bilder-EPD-2.jpg

En EPD visar kvantifierade miljödata för produkter eller system som bygger på uppgifter från en livscykelanalys (LCA), ett komplett utbud av miljöpåverkan i alla stadier fram till konsumenten: från utvinning av råmaterial genom materialbearbetning , tillverkning, distribution och avfallshantering.