Openings Studio™

Openings Studio™ är ett innovativt, smart, BIM-kompatibelt verktyg för produktspecificering som ger effektivare samarbete och informationsdelning.

Det är utvecklat för att hjälpa användarna att skapa kompletta, skräddarsydda lås- och säkerhetslösningar som ger mervärde under hela byggprojektets livscykel – från design och specificering till byggnation och ännu längre. 

  • Helintegrerade lås- och säkerhetslösningar hjälper dig att spara tid och resurser
  • Uppfyller projektkrav och byggnadsföreskrifter så att du kan fokusera på annat
  • Stabil versionskontroll ger effektivare informationsdelning och specificering
  • 3D-visualisering i realtid förbättrar användarnas förståelse och upplevelse

Kontakta oss och öppna dörren för skräddarsydd design och specificering här.