ASSA ABLOYs projekteringsavdelning

ASSA ABLOYs projekteringsavdelning har specialister med lång erfarenhet och unika kunskaper. Vi hjälper dig hitta en riktigt bra säkerhetslösning. Våra specialister är väl förtrogna med de regler och föreskrifter som sätts upp från myndigheter och försäkringsbolag när det gäller utrymning och intrångsskydd.

Kontakta projekteringsavdelningen

Telefon:020-57 58 00
Epost:projektering@assaabloy.com

ASSA ABLOYs låsprodukter och dörrlösningar

På våra Produktsidor finns detaljerad beskrivning, bilder och dokumentation om ASSA ABLOYs lås och säkerhetsprodukter. I Lösningar & referenser ger vi exempel på hur en lösning kan se ut och visar upp några riktiga projekt.

Torbjörn Andrèn

Försäljningschef Projektering och Regionchef Syd

E-post

Telefon: 08 775 1718

Jenny Persson

Projektör, region Syd

E-post

Telefon: 08 775 17 12

Omar Hussein

Projektör, region Mitt

E-post

Telefon: 016 17 74 37 

Stefan Andermyr

Projektör, region mitt

E-post

Telefon: 08 7751717

Fredrik Ingebo

Projektör, region Mitt

E-post

Telefon: 08 775 17 35

Anders Strömvall

Projektör, region Mitt

E-post

Telefon: 08 775 17 04

Sofia Dohmen

Projektör, region Väst

E-post

Telefon: 08 775 17 20

Stefan Gustafsson

Projektör, region Väst

E-post

Telefon: 08 775 1702,

Jaroslav Lecky

BIM Manager Scandinavia

E-post

Telefon: 08 775 1724