Stöd för arkitekter & projektörerArkitekter och projektörer spelar en viktig roll i skapandet av en bekväm, säker och hållbar dörrmiljö.

Arkitekt och projektering - allt börjar med dörren

Hjälp i projekteringen av säkerhetslösningar

ASSA ABLOYs projekteringsavdelning har specialister med lång erfarenhet och unika kunskaper i att ge förslag på bra säkerhetslösningar. Våra specialister är väl förtrogna med de regler och krav som myndigheter och försäkringsbolag föreskriver när det gäller utrymning och intrångsskydd. Vi hjälper dig att välja de bästa lås- och säkerhetsprodukterna och för dina kunders behov och dina designambitioner.

ASSA ABLOYs låsprodukter och dörrlösningar

På våra Produktsidor finns detaljerad beskrivning, bilder och dokumentation om ASSAs lås och säkerhetsprodukter. Under För Företaget ger vi exempel på hur en lösning kan se ut och visar upp några riktiga projekt.

Kontakt

Telefon: 020-57 58 00

E-post: Arkitekt

Projekteringsguider

Här kan du hitta hjälp för din projektering

Hitta rätt guide

Vill du veta mer om projektering?