Låsspray PEU 200ml

Låsspray
Låsspray
Låsspray
Låsspray

Produktbeskrivning

Smörjning av låscylindrar är en förutsättning för god funktion. Den nya 200ml versionen av ASSA ABLOY låsspray har förutom större volym även ett bekvämare grepp och en längre pip som förenklar för de som arbetar med smörjning och underhåll av låscylindrar professionellt. Smörjmedlet ökar väsentligt låscylinderns funktionssäkerhet och livslängd.

 • MILJÖVÄNLIG - drivgasen är miljöklassad
 • EFFEKTIVT -små mängder ger snabbt resultat
 • SNABBTORKANDE-binder ej damm och smuts
 • VATTENTÅLIGT-binder ej salt, skyddar mot rost
 • ANTIFROST - löser och förhindrar isbildning
 • SERVICE/UNDERHÅLL - rekommenderas varje halvår eller efter minst 5 000 öppningar enligt objektets serviceschemaFår ej användas till tillhållarlås
 • Förvaras ej i minusgrader

Miljöklassning Sprayflaskan innehåller en drivgas som är skonsam mot miljön och ej påverkar ozonlagret och har liten inverkan på växthuseffekten. Kraven på miljöklassade låssprayer blir allt högre och inom detta område ligger ASSA ABLOY långt fram.

Teknisk beskrivning

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller för temperaturer över +50°. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Förvaras åtskilt från antändningskällor- Rök inte. Förvaras oåtkomligt för barn. Sörj för god ventilation. Undvik inandning av spray. Töm ej i avloppet.

Egenskaper

 • 200ml
 • Bekvämare grepp
 • HFO1234ze drivgas
 • Temperatur -12°C till +50°C
 • Förvaras ej i minusgrader

Förpackningen innehåller

 • 8st 200ml

Vill du köpa produkter?

Hitta en återförsäljare eller serviceverkstad.

Har du frågor eller funderingar?

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om våra produkter

Våra Support & Service team hjälper vi dig så snabbt och effektivt som möjligt.