SMARTair väggläsare

Väggläsare
Väggläsare
Väggläsare
Väggläsare

Användningsområde

Väggläsare offline med Update on card funktion för ytterdörrar eller innerdörrar. Läser kort som programmerats i SMARTair Pro, Guest eller Genesis. Ansluts via 12-24V AC/DC och styr ett elektriskt lås/elslutbleck.

Egenskaper

Kan tidsstyras för att stå olåst, acceptera kort eller ställas olåst efter första person under utvalda tider på dygnet. Tiderna ställs in i programvaran och förs över till läsaren vid driftsättning. Ingen kabeldragning krävs till PC eller undercentral. Sparar senaste 1000 händelser.

Funktion

Skickar en öppningssignal till låset, skriver ner på passerkortet att dörren öppnats och vid vilken tid. Lysdioder visar status på dörren. Från 2015 levereras läsaren med en reläbox med 2 relä som även kan styra en öppnaknapp. Läsaren kan även kompletteras med ett hissrelä med 8 relä för upp till 48 våningar

Vill du köpa produkter?

Hitta en återförsäljare eller serviceverkstad.

Har du frågor eller funderingar?

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om våra produkter

Våra Support & Service team hjälper vi dig så snabbt och effektivt som möjligt.