SMARTair Solo - stand alone

ASSA SMARTair Solo är en stand alone läsare som programmeras med ett programmeringskort som även innehåller en unik licens. Du behöver varken pc, programvara eller övrig utrustning. Den är lika enkel att programmera som ett kodlås men har avsevärt högre säkerhet. SMARTair Solo kan läsa alla Mifarekort då den läser serienumret, ingen extra programmering behövs. Se hur enkelt det är i manualen under respektive programmeringskort!

Har du frågor eller funderingar?

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om våra produkter

Våra Support & Service team hjälper vi dig så snabbt och effektivt som möjligt.