Aperio E100SKP UH MD CV 3848

E100SKP
E100SKP
E100SKP
E100SKP

Användningsområde

Dörrmonterad batteridriven trådlös online läsare med knappsats, cylinderhål och vred för installation på innerdörrar såsom kontorsrum, förråd eller lektionssalar.

Egenskaper

Aperio on line läsare kommunicerar med ARX och RX WEB via krypterad, trådlös signal och en kommunikations hub som kan hantera upp till 8 dörrar. Alla inpasseringar visas i realtid i passersystemet.

Det krävs inte några ingrepp i dörren då de är anpassade för Skandinaviska urtag. Dessutom krävs det ingen extern ström då läsarna drivs av ett batteri som klarar upp till 40 000 öppningar. 

Läsaren finns för standard dörrtjocklek 33-42, tryckespinnar för övriga dörrtjocklekar beställs separat.

När batterinivån blir låg, skickas en varning i god tid till passersystemet.Lysdioder på läsaren indikerar avläst kort eller tagg läst samt godkänt respektive icke godkänt tillträde. I god tid innan batterierna tar slut indikeras även lågt batteri via blinkande lysdiod.

Hub beställs separat.

Funktion

Utsidans handtag är frikopplat och kopplas in vid godkänd kortläsning. Insidans handtag är alltid inkopplat. Befintligt låshus kan oftast användas vilket tillsammans med enkel och snabb montering.

All administration av behörigheter till läsaren sker i ARX/RX passersystemet och samma MIFARE passerkort kan användas till både skalskydd och innerdörrar. Loggar från alla inpasseringar visas och sparas i passersystemet i realtid.

Funktioner i ARX/RX WEB tillsammans med HUB 1-8:

  • Läsaren kan hantera kort, kort+kod eller dörrkod.
  • Läsaren återgår automatiskt till låst läge.
  • Läsaren kan ställas olåst enligt schema efter att första person passerat
  • Läsavstånd: 10 mm (beroende på kort)
  • Batterilivslängd Upp till 40.000 cykler
  • Centralenhet för hubanslutning: ASSA 9101 med RS485 kort

Vill du köpa produkter?

Hitta en återförsäljare eller serviceverkstad.

Har du frågor eller funderingar?

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om våra produkter

Våra Support & Service team hjälper vi dig så snabbt och effektivt som möjligt.