Aperio H100S högerhängd

Användningsområde

Dörrmonterad batteridriven trådlös läsare som ersätter handtag på innerdörrar för passagekontroll.  

Egenskaper

Kan agera som Online eller offlineläsare vilket ställs in via Aperio PAP programvara.

I onlineläge kommunicerar H100S med ARX säkerhetssystem och RX WEB via krypterad, trådlös signal och en kommunikations hub som kan hantera upp till 8 dörrar. Alla inpasseringar visas i realtid i passersystemet.

I offlineläge kommunicerar läsaren med ARX via kort eller tagg till en uppdateringsläsare.

Det krävs inte några ingrepp i dörren och handtaget passar de flesta skandinaviska låshus.

Låsdioder på läsaren indikerar avläst kort eller tagg, läst samt godkänt respektive icke godkänt tillträde. I god tid innan batterierna tar slut indikeras även lågt batteri via blinkande lysdiod. Läsaren kommer i 2 versioner, för vänster eller högerhängda dörrar.

Funktion

All administration av behörigheter till läsaren sker i ARX säkerhetssystem eller RX passersystem och samma passerkort kan användas till både skalskydd och innerdörrar. Loggar från alla inpasseringar visas och sparas i systemen i realtid.

Vill du köpa produkter?

Hitta en återförsäljare eller serviceverkstad.

Har du frågor eller funderingar?

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om våra produkter

Våra Support & Service team hjälper vi dig så snabbt och effektivt som möjligt.