ARX ID Expert

Användningsområde

Med ASSA ARX ID Expert kan du på ett enkelt sätt direkt från ARX användargränssnitt skapa, printa och koda dina passerkort.

Egenskaper

ID Expert är ett foto ID-system utvecklat av neXus till vilket ASSA har utvecklat en integration till.   ID Expert är uppbyggt i modulerna, kort-design, bildinsamling och printning. För varje klient som använder en modul krävs en licens. Modulerna kan beställas separat eller tillsammans som ett paket.  Förutom dessa moduler kan även kodningsmoduler beställas. Ytterligare information och beställning av licenser för design, bildinsamling, printning samt programvara sker via neXus. Licens som öppnar upp ID Expert i ARX beställs från ASSA.   Licenser för de olika modulerna i ARX ID Expert beställs av neXus. Även information gällande övrig utrustning sker via neXus.

Funktion

All persondata hämtas från ARX databas och hantering av bildinsamling/fotografering och utskrifter sker i person menyn i ARX-användargränssnitt. Även all konfigurering av kamera, kort-skrivare och kort-design görs i ARX användargränssnitt.

Vill du köpa produkter?

Hitta en återförsäljare eller serviceverkstad.

Har du frågor eller funderingar?

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om våra produkter

Våra Support & Service team hjälper vi dig så snabbt och effektivt som möjligt.