Inläsningsläsare/kodare PCI25

PCI25
PCI25
PCI25
PCI25

Användningsområde

PCI25 är en kombinerad inläsningsläsare och sektorkodare för Mifare kort.

Egenskaper

Ansluts till datorns RS232 kommunikationsport eller via USB via adapter.
Läsaren har knappsats som används för att kortanvändaren på ett säkert och bekvämt sätt ska kunna knappa in eller byta PIN-kod.
 
Vid inläsning av Mifare sektorkodade kort, programmeras PCI 25 med ett kundunikt Setup-kort som anger vilka unika kryptonycklar som tillhör aktuell anläggning. PCI 25 kan konfigureras till att programmera ej kodade Mifare kort samtidigt som kortet läses in.

Funktion

PCI15 har tydliga upplysta symboler, såsom grön/röd gubbe samt slå kod, för att förtydliga samt förenkla handhavandet vid kortinläsning eller byte av PIN-kod.

Vill du köpa produkter?

Hitta en återförsäljare eller serviceverkstad.

Har du frågor eller funderingar?

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om våra produkter

Våra Support & Service team hjälper vi dig så snabbt och effektivt som möjligt.