LCU9101IV-2

LCU9101IV-2
LCU9101IV-2
LCU9101IV-2
LCU9101IV-2

Användningsområde

LCU9101IV är en centralenhet för ARX-systemet som ansluts direkt till befintligt TCP/IP-nätverk. LCU9101IV hanterar läsare för in- respektive utpassage och direktstyrda motorlås ur ASSA ABLOY Opening Solutions och ABLOYs sortiment.

Egenskaper

I grundutförande är LCU9101IV utrustad för att hantera en dörrmiljö inklusive läsarens öppnaknapp, ellås eller motorlås. Till den första dörrmiljön kopplas kortläsare alternativt DBL direkt till centralenheten. Till centralenhet kan ett tilläggskort 9101D3 anslutasför ytterligare 3 dörrmiljöer via DAC, DBL eller PCR. Vilket innebär max 4 dörrmiljöer på en LCU9101. Som ett nästa steg i utbyggnaden av en centralen kan ytterligare ett tilläggskort anslutas till 9101D3 - loopkort 9101D3A. Till detta kort kan upp till 15 stycken trådlösa dörrmiljöer med Aperio on line-läsare anslutas, Galaxy integration och uppdateringsläsare för offline-funktioner. Även expansionskort anslutas då det finns behov av extrareläer för styrning av dörrautomatik, eller om externa Wiegandläsare skall anslutas till centralenheten. Kan anslutas direkt till befintligt TCP/IP nätverk  men centralen arbetar autonomt, dvs. den fungerar även om nätverket är nere. Beslut om att öppna dörren tas av centralen.

Funktion

För den första dörren kan LCU9101 användas som DAC för hög säkerhet med delat montage, men även hantera kompakta installtionen av kompaktläsare.

Vill du köpa produkter?

Hitta en återförsäljare eller serviceverkstad.

Liknande produkter

Har du frågor eller funderingar?

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om våra produkter

Våra Support & Service team hjälper vi dig så snabbt och effektivt som möjligt.