Godkända regellås

Låshus för entré-, skalskydds- och andra viktiga dörrar. Certifierade enligt SSF 3522, klass 3. Kan ingå i av försäkringsbolag godkänd låsenhet. Urtag enligt Svensk Standard SS817375:2018

Har du frågor eller funderingar?

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om våra produkter

Våra Support & Service team hjälper vi dig så snabbt och effektivt som möjligt.