Fallås 200-Serien

I 200-serien finner vi fallåsen, de självlåsande låsen. I 200-serien hittar vi inga godkända låshus, men de tillhör ändå en av de viktigaste låstyperna eftersom de håller igen branddörrar i brandcellsgränser. lämpliga i utrymmen så som ställverk, elcentraler, tekniska utrymmen, entréportar i flerfamiljshus. 200-seriens dubbelfall- och cylinderfallås sitter ofta monterade tillsammans med elslutbleck. Flertalet låshus kan erhållas med eller utan mikrobrytarfunktion i 35, 50 och 70 mm dorndjup. Urtag enligt Svensk Standard SS817375:2018

Har du frågor eller funderingar?

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om våra produkter

Våra Support & Service team hjälper vi dig så snabbt och effektivt som möjligt.