Väggnyckeltub 18

Användningsområde

Väggnyckeltuben är avsedd för tillfällig förvaring av separata entrénycklar till enskilda fastigheter alternativt ingående i specificerade servicezoner/-områden. Tillträde ska kunna ske med en unik servicenyckel av behörig service- alt. utryckningspersonal utan krav på avisering.

Egenskaper

 • Väggnyckeltuben uppfyller fordringar enligt Svenska Stöldskyddsföreningens (SSF) norm för nyckelförvaringsenhet, SSFN 024 och 025
 • För att motstå mekaniskt angrepp bör väggnyckeltuben i första hand installeras i gjuten betongvägg med kvalitet K250 eller högre. Vid installation placeras tuben på en höjd av minst 1 500 mm över mark- alt. ståplan
 • Väggnyckeltuben ska förses med en godkänd högsäkerhetscylinder vars nycklar minst är patenterade och därmed skyddade för otillbörlig kopiering
 • Ur säkerhetssynpunkt ska väggnyckeltubens cylinder och nyckel inte ingå i systemmed fastighetens övriga låssystem.
 • För larmindikering kan väggnyckeltuben förses med inbyggd mikrobrytarfunktion.

Funktion

Systemansvarig

 • En nyckel med behörighet till den individuella fastighetens entré monteras i nyckelringen och placeras i väggnyckeltuben.
 • Väggnyckeltuben blockeras och låses med objektets unika servicenyckel.

Service- och räddningstjänst

 • Service- och räddningstjänst är behöriga att öppna väggnyckeltuben med objektets unika servicenyckel.
 • De använder fastighetens entrényckel för tillträde inom objektet och åtgärdar det enskilda uppdraget.
 • Därefter låses fastigheten och lånad nyckel returneras till väggnyckeltuben.

Sortiment

Väggnyckeltub 18 är kompatibel med nedan serier.

 • B5918 Triton
 • B4918 Neptun
 • B2418 dp
 • B4818 Combi

Vill du köpa produkter?

Hitta en återförsäljare eller serviceverkstad.

Har du frågor eller funderingar?

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om våra produkter

Våra Support & Service team hjälper vi dig så snabbt och effektivt som möjligt.