Väggnyckeltub 18

Användningsområde

Väggnyckeltuben är avsedd för tillfällig förvaring av separata entrénycklar till enskilda fastigheter alternativt ingående i specificerade servicezoner/-områden. Tillträde ska kunna ske med en unik servicenyckel av behörig service- alt. utryckningspersonal utan krav på avisering.

Egenskaper

 • Väggnyckeltuben uppfyller fordringar enligt Svenska Stöldskyddsföreningens (SSF) norm för nyckelförvaringsenhet, SSFN 024 och 025
 • För att motstå mekaniskt angrepp bör väggnyckeltuben i första hand installeras i gjuten betongvägg med kvalitet K250 eller högre. Vid installation placeras tuben på en höjd av minst 1 500 mm över mark- alt. ståplan
 • Väggnyckeltuben ska förses med en godkänd högsäkerhetscylinder vars nycklar minst är patenterade och därmed skyddade för otillbörlig kopiering
 • Ur säkerhetssynpunkt ska väggnyckeltubens cylinder och nyckel inte ingå i systemmed fastighetens övriga låssystem.
 • För larmindikering kan väggnyckeltuben förses med inbyggd mikrobrytarfunktion.

Funktion

Systemansvarig

 • En nyckel med behörighet till den individuella fastighetens entré monteras i nyckelringen och placeras i väggnyckeltuben.
 • Väggnyckeltuben blockeras och låses med objektets unika servicenyckel.

Service- och räddningstjänst

 • Service- och räddningstjänst är behöriga att öppna väggnyckeltuben med objektets unika servicenyckel.
 • De använder fastighetens entrényckel för tillträde inom objektet och åtgärdar det enskilda uppdraget.
 • Därefter låses fastigheten och lånad nyckel returneras till väggnyckeltuben.

Sortiment

Väggnyckeltub 18 är kompatibel med nedan serier.

 • B5318 Triton
 • B4918 Neptun
 • B2418 dp
 • B4818 Combi

Vill du köpa produkter?

Hitta återförsäljare

Har du frågor eller funderingar?

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om våra produkter

Våra Support & Serivce team hjälper vi dig så snabbt och effektiv som möjligt.

Rensa sökning
Filtrera

Återförsäljare

Certifiering

Certifikat

Sök radie

Rensa allt