Låssats EL874

EL874
EL874
EL874
EL874

Användningsområde

ABLOY analoga motorlås EL874/875 är anpassadeför dörrar med modulurtag. passar bra som lås i dörrar där kontrollerad passage med hjälp av kod- eller kortläsarsystem ska samsas med utrymningskrav enligt SS-EN179.
Högfrekventa dörrar bör kompletteras med ett daglås. ABLOY EL875 är avsedd för dörrar med draghandtag/dörrautomatik.

Funktion

Regeln drivs av den inbyggda motorn.Vid nödutrymning öppnas låset med nödutrymningshandtaget möjlighet till återrymning finns.

ABLOY motorlås EL874 / EL875 finns i två varianter EL874 med tryckesfall kan användas i brandcellsgräns EL875 utan tryckesfall kan användas i dörrar med dörrautomatik varje motorlås kräver en styrenhet (EA453) som sköter kommunikationen mellan motorlåset och omvärlden.

Egenskaper

• Låset Öppningstid ca 0,7 sekunder
• Låset kan alltid öppnas med nyckel / nödhandtag 
• Inbyggd dörrlägesgivare (magnet), som kan ersättas av en extern magnet 
• Tryckesfall, brandigenhållande upp till E/EI60 (EL874) 
• Anpassat för dörrautomatik (EL875) 
• Öppethållandetid 2 - 15 sekunder 
• Nödutrymningsfunktion 
• Är certifierat och CE-märkt enligt kraven i Europastandard SS-EN179 och Byggproduktdirektivet 89/106/EEC.

Om återinrymningsfunktionen aktiverats återställs låset elektriskt med extern återställningsknapp.

Styrenheten EA453:
Fungerar som gränssnitt mot omvärlden, t.ex. passer- eller larmsystem
• Kommunicerar med motorlåset 
• Kräver styrsignaler från överordnat system för att manövrera motorlåset 
• Ger indikeringar till överordnat system som talar om låsets och dörrens status 
• Ansluts till spänningsmatning 
• Kan kompletteras med backup kort som låser alt. låser upp vid strömavbrott.

OBS!  Enbart backupkort är INTE en certifierad nöd- eller panikutrymningsfunktion.

Skall installeras inomhus på den skyddade sidan av dörren inom 15 m från motorlåset

Tekniska data

Spänning:  12 - 24 VDC ± 15 %, 12-18 VAC - 10 % / + 15 %
Ström:  12 VDC vila 70 mA, max 300 mA, 
            24 VDC vila 35 mA, max 150 mA
Reläer:  Enpoligt växlande Max. 30 VDC, 0,8 A
Anslutningskabel:  EA224 10 m, max. avstånd mellan motorlås och styrenhet 15 m
Dörrspringa:  max. 5 mm
Varianter: 
-Höger avser högerhängd utåtgående dörr
-Vänster avser vänsterhängd utåtgående dörr

Vill du köpa produkter?

Hitta en återförsäljare eller serviceverkstad.

Har du frågor eller funderingar?

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om våra produkter

Våra Support & Service team hjälper vi dig så snabbt och effektivt som möjligt.