Låshus EL754

EL754
EL754
EL754
EL754

Användningsområde

ABLOY EL754 är motorlås anpassadeför dörrar med modulurtag. passar bra som natt- och säkerhetslåsning i dörrar med höga säkerhetskrav inom handel, kontor och industri. I daglåsta eller högfrekventa dörrar rekommenderas EL754 med inbyggd daglåsfunktion i den så kallade dubbelfunktionsfallen. ABLOY EL754 får INTE användas som brandigenhållande funktion i brandcellsgräns. ABLOY EL754 kan användas i dörrar med slagdörrsautomatik.

Funktion

Regeln och dubbelfunktionsfallen drivs av den inbyggda motorn.ABLOY EL754 är avsett att monteras med draghandtag eller tryckplatta, om trycke monteras kommer detta att öppna daglåsfunktionen.

ABLOY EL754 dag/natt lås med integrerad daglåsfunktion, kan användas i dörrar med dörrautomatik.

Egenskaper

• ABLOY EL754 har två möjliga låsfunktioner
- Säkerhetsläge, öppningshastighet c:a 0,6 sekunder Regel och dubbelfunktionsfall låsta, öppnas med motor eller cylinder / vred
- Daglåst läge, öppningshastighet c:a 0,2 sekunder Regel olåst, dubbelfunktionsfall låst, öppnas med motor, cylinder / vred eller trycke 
• Låset kan alltid öppnas med nyckel / vred 
• Trycke öppnar alltid daglåsfunktionen 
• Inbyggd dörrlägesgivare (magnet), som kan kompletteras med eller ersättas av en extern magnet 
• Öppethållandetid 4-64 sekunder

Styrenheten DAC-564

• Fungerar som gränssnitt mot omvärlden, t.ex. passage- eller larmsystem
• Kommunicerar med motorlåset via krypterad CAN buss 
• Kräver styrsignaler från överordnat system för att manövrera motorlåset 
• Ger indikeringar till överordnat system som talar om låsets och dörrens status 
• Styr även kompletterande daglås så att en komplett dag / natt kombination bildas 
• Aktiverar larmutgång vid funktionsstörning
• Ansluts till spänningsmatning 
• Skall installeras inomhus på den skyddade sidan av dörren inom 50 m från motorlåset
• Om DAC-564 integreras med ASSA passersystem skapas en totalintegrerad lösning med stor flexibilite

Tekniska data

• Spänning:  24 VAC / VDC ± 15% 
• Strömförbrukning:  vila 330 mA, max 750 mA (0,1 sek) 
• Reläer:  Enpoligt växlande, max. 50 VDC, 1 A 
• Anslutningskabel:  EA226 10m, max. avstånd mellan motorlås och styrenhet 50 m 
• Dörrspringa:  max. 6 mm

Miljökrav

• Motorlås:  Temp - 20°C - +60 °C 

• Styrenhet:  Temp + 5 °C - + 40 °C, 20 - 90% relativ luftfuktighet, icke kondenserande

Vill du köpa produkter?

Hitta en återförsäljare eller serviceverkstad.

Har du frågor eller funderingar?

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om våra produkter

Våra Support & Service team hjälper vi dig så snabbt och effektivt som möjligt.