Låshus EL574

Användningsområde

ABLOY analoga motorlås EL574 är anpassadeför dörrar med modulurtag.passar bra som natt- och säkerhetslåsning i dörrar med höga säkerhetskrav inom handel, kontor och industri.

Daglåsta eller högfrekventa dörrar bör kompletteras med ett daglås.

Funktion

Regeln drivs av den inbyggda motorn.
 
ABLOY EL574 med tryckesfall kan användas i brandcellsgräns.

Varje motorlås kräver en styrenhet (EA452) som sköter kommunikationen mellan motorlåset och omvärlden.

Egenskaper

• Öppningstid c:a 0,7 sekunder. 
• Låset kan alltid öppnas med nyckel / vred. 
• Inbyggd dörrlägesgivare (magnet), som kan ersättas av en extern magnet. 
• Tryckesfall, brandigenhållande upp till EI90(EL574). 
• Öppethållandetid 2-15 sekunder.

Styrenheten EA452

• Fungerar som gränssnitt mot omvärlden, t.ex. passage- eller larmsystem. 
• Kommunicerar med motorlåset. Kräver styrsignaler från överordnat system för att manövrera motorlåset. 
• Ger indikeringar till överordnat system som talar om låsets och dörrens status. 
• Ansluts till spänningsmatning.
• Kan kompletteras med backupkort som låser alternativt låser upp vid strömavbrott.-  OBS! Backupkort är INTE en certifierad nöd- eller panikutrymningsfunktion. 
• Skall installeras inomhus på den skyddade sidan av dörren inom 15 m från motorlåset.

Tekniska data

 • Spänning:   12 - 24 VDC ± 15 %, alt. 12 -18 AC - 10 % - + 15 % 
• Ström:        12 VDC, vila 70 mA, max 300 mA, 
                    24 VDC, vila 35 mA, max 150 mA 
• Reläer:  Enpoligt växlande Max. 30 VDC, 0,8 A 
• Anslutningskabel:  EA224 10m, max. avstånd mellan motorlås och styrenhet 15 m. 
• Dörrspringa:  max. 5 mm.

Miljökrav

• Motorlås:  Temp - 20°C - +60 °C 

• Styrenhet:  Temp + 5 °C - + 40 °C, 20 - 90% relativ luftfuktighet, icke kondenserande

Vill du köpa produkter?

Hitta en återförsäljare eller serviceverkstad.

Har du frågor eller funderingar?

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om våra produkter

Våra Support & Service team hjälper vi dig så snabbt och effektivt som möjligt.