Låshus EL559

EL559
EL559
EL559
EL559

Användningsområde

ABLOY EL559 är motorlås anpassadeför dörrar medmodulurtag. Lämpar sig som natt- och säkerhetslåsning idörrar med höga säkerhetskrav inom handel, kontor ochindustri. Daglåsta eller högfrekventa dörrar bör kompletteras med ett daglås.

Funktion

Regeln drivs av den inbyggda motorn. ABLOY EL559 är Hi-O-enheter som kan anslutas till en Hi-O-buss. Hi-O innebär att enheterna har en inbyggd mikrodator och kommunicerar med varandra för plug and playinstallation, synkronisering av dörrdrift, övervakning av beteenden och för att skicka diagnostisk information.

Vid användning av ABLOY EL559 i befintligt system utan Hi-O buss krävs en styrenhet (DAC564) som sköter kommunikatonen mellan motorlåset och omvärlden.

Egenskaper

• Öppningstid mindre än 0,7 sekunder
• Låset kan alltid manövreras med cylinder/vred
• Inbyggd dörrlägesgivare (magnet)
• Tryckesfall
• Kan kombineras med andra Hi-O-enheter utan styrenhet,  t. ex. dörrautomatik och tryckknapp

Tekniska Data

• Driftspänning 12(-10%) - 24(+10%) V DC STAB
• Strömförbrukning    Vila 70 mA 
                                Drift 200 mA 
                                Start 300 mA

Styrenhet DAC564

• Fungerar som gränssnitt mot omvärlden, mot system utan  Hi-O-buss, t. ex. passer- eller larmsystem
• Kommunicerar med Hi-O-produkter via Hi-O-buss
• Ger indikeringar till överordnat system som talar om låsets  och dörrens status
• Möjliggör komplettering med extern dörrlägesgivare  (magnetkontakt)
• Styr även kompletterande daglås, dvs en komplett dag/  nattkombination bildas
• Aktiverar larmutgång vid funktionsstörning
• Ansluts till spänningsmatning
• Om DAC564 integreras med ARX passersystem skapas  en totalintegrerad lösning med stor flexib

Miljökrav

• Motorlås Temp - 20 °C - + 60 °C
• Styrenhet Temp + 5 °C - + 40 °C´20 - 90 % relativ luftfuktighet, icke kondenser

Tekniska data EL559+DAC564

• Spänning 24 VAC/VDC ±15%
• Strömförbrukning Vila 95 mA Max 350 mA
• Reläer i DAC500R64 Enpoligt växlande  Max 50 VDC vid 1 A
• Anslutningskabel EA226 10 m, Max avstånd  till kopplingspunkt i stjärnnät = 10 m
• Dörrspringa 3-5 mm

Vill du köpa produkter?

Hitta en återförsäljare eller serviceverkstad.

Har du frågor eller funderingar?

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om våra produkter

Våra Support & Service team hjälper vi dig så snabbt och effektivt som möjligt.