Låshus EL654

Användningsområde

ABLOY EL654 är ett motorlås för smalprofildörrar.passar bra som natt- och säkerhetslåsning i dörrar med höga säkerhetskrav inom handel kontor och industri. I daglåsta eller högfrekventa dörrar rekommenderas kombination med daglås ABLOY EL402.

ABLOY EL654 i kombination med ABLOY EL402 får INTE användas som brandigenhållande funktion i brandcellsgräns. ABLOY EL654 kan användas i dörrar med dörrautomatik

Funktion

Hakregeln drivs av den inbyggda motorn. ABLOY EL654 kan direktanslutas med en mellankabel till ett ABLOY EL402, tillsammans bildar dessa lås en komplett dag / natt kombination.

Låset kan styras av de flesta på marknaden förekommande styrsystem t.ex. passersystem, kodlås och kopplingsur.

Varje ABLOY EL654 kräver en styrenhet (DAC564) som sköter kommunikationen mellan motorlåset och omvärlden. 

Tekniska data

• Tekniska data Spänning                24 VAC / VDC ± 15 
• Strömförbrukning                         vila 150 mA    max 400 mA 
• Reläer  Enpoligt växlande Max. 50 VDC, 1 A 
• Anslutningskabel EA226 10 m, max avstånd mellan motorlås och styrenhet 50m. 
• Dörrspringa                   max. 6 mm

Styrenheten

DAC564 kommunicerar med motorlåset via krypterad databuss. Ger indikeringar till överordnat system som talar om låsets och dörrens status Styr även kompletterande daglås så att en komplett dag / natt kombination bildas. Aktiverar larmutgång vid funktionsstörning Ansluts till spänningsmatning.

Skall installeras inomhus på den skyddade sidan av dörren inom 50 m från motorlåset.

Egenskaper

• Öppningshastighet c:a 0,8sek 
• Låset kan alltid manövreras med cylinder / vred 
• Inbyggd dörrlägesgivare som kan kompletteras med eller ersättas av en extern 
• Öppethållandetid 4 - 64 sekunder
• Finns i 25 alt 35 mm dorndjup
• Styrenheten DAC564 fungerar som gränssnitt mot omvärlden, t.ex. passage- eller larmsystem

Miljökrav

• Motorlås                      Temp - 40°C - +70°
• Styrenhet                     Temp + 5 °C - + 40°C 
• Luftfuktighet                 20-90% relativ icke kondenserande

Vill du köpa produkter?

Hitta en återförsäljare eller serviceverkstad.

Har du frågor eller funderingar?

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om våra produkter

Våra Support & Service team hjälper vi dig så snabbt och effektivt som möjligt.