Låshus EL648

EL648
EL648
EL648
EL648

Användningsområde

ABLOY EL648 är ett analogt motorlås för smalprofildörrar.
passar bra som natt- och säkerhetslåsning i dörrar med höga säkerhetskrav inom handel kontor och industri.
I daglåsta eller högfrekventa dörrar rekommenderas kombination med daglås.
ABLOY EL648 kan användas i dörrar med dörrautomatik.

Funktion

Hakregeln drivs av den inbyggda motorn.
Låset kan styras av de flesta på marknaden förekommande styrsystem t.ex. passersystem, kodlås och kopplingsur.
Varje ABLOY EL648 kräver en styrenhet (EA460) som sköter kommunikationen mellan motorlåset och omvärlden.

Egenskaper

 • Öppningstid mindre än 0,8 sekunder.
 • Låset kan alltid manövreras med cylinder / vred.
 • Inbyggd dörrlägesgivare (magnet), som kan ersättas av en extern magnet.
 • Öppethållandetid 2-15 sekunder.
 • Finns i dorndjup 25 alt 35 mm

Styrenheten EA460 fungerar som interface mot omvärlden, t.ex. passage- eller larmsystem.

Styrenheten EA460:

 • Kommunicerar med motorlåset.
 • Kräver styrsignaler från överordnat system för att manövrera motorlåset.
 • Ger indikeringar till överordnat system som talar om låsets och dörrens status.
 • Ansluts till spänningsmatning.
 • Kan kompletteras med backupkort som låser alternativt låser upp vid strömavbrott.
  Backupkort är INTE en certifierad nöd- eller panikutrymningsfunktion.
 • Skall installeras inomhus på den skyddade sidan av dörren inom 15 m från motorlåset.

Teknisk data

Spänning                                 12 - 24 VDC ± 15 %
                                              12- 18 VAC - 10 % - + 15 %
Ström                                     12 VDC, vila 70 mA, max 300 mA
                                              24 VDC, vila 35 mA, max 150 mA
Reläer                                      Enpoligt växlande Max. 30 VDC, 0,8 A
Anslutningskabel                       EA224 10 m, max. avstånd mellan                                              motorlås och styrenhet 15 m.
Dörrspringa                               max. 5 mm.

Miljökrav

Motorlås                                     Temp - 40°C - +70 °C
Styrenhet                                   Temp + 5 °C - + 40 °C,
                                                 20 - 90% relativ luftfuktighet, icke kondenserande

Tillbehör

 • Styrenhet EA460*
 • Skandinaviska cylindrar runda eller ovala
 • Trycken med returfjäder
 • ABLOY 4632 säkerhetsslutbleck*
 • Anslutningskabel EA224*
 • Kabelöverföring EA281* / EA280
 • Backup-kort

* ingår i satsförpackning.

Vill du köpa produkter?

Hitta en återförsäljare eller serviceverkstad.

Har du frågor eller funderingar?

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om våra produkter

Våra Support & Service team hjälper vi dig så snabbt och effektivt som möjligt.