ASSA ABLOY motorlås klass 5 851C-35 och 841C-35

Låshus 841C-35
Låshus 841C-35
Låshus 841C-35
Låshus 841C-35
Låssats 841C-35
Låssats 841C-35

Användningsområde

ASSA ABLOY motorlås 851C-35 är anpassat för dörrar med ASSA ABLOY smalprofilurtag.

Det passar bra som natt- och säkerhetslåsning i dörrar med höga säkerhetskrav inom handel, kontor och industri. Daglåsta eller högfrekventa dörrar bör kompletteras med ett daglås t ex elslutbleck ASSA ABLOY 585.

Funktion

Hakregeln drivs av den inbyggda motorn. ASSA ABLOY motorlås 851C-35 kan användas i dörrar med dörrautomatik.
ASSA ABLOY 851C-35 är en Hi-O-enhet som ansluts till en DAC564 eller till en DAC530.

Hi-O innebär att enheterna har en inbyggd mikrodator och kommunicerar med varandra för plug-and-playinstallation, synkronisering av dörrdrift, övervakning av beteenden och för att skicka diagnostisk information.

Egenskaper

• Öppningshastighet under 1/3 sekund

• Låset kan alltid öppnas med nyckel/vred

• Inbyggd dörrlägesgivare (magnet i slutbleck)

• Kan kombineras med andra Hi-O-enheter utan styrenhet, t. ex. daglås, dörrautomatik, kortläsare Styrenheten DAC564:

• Fungerar som gränssnitt mot omvärlden, mot system utan Hi-O-buss, t. ex. passer- eller larmsystem

• Kommunicerar med motorlåset via Hi-O-buss

• Kräver styrsignaler från överordnat system för att manövrera motorlåset

• Ger indikeringar till överordnat system som talar om låsets och dörrens status

• Möjliggör komplettering med extern dörrlägesgivare (magnetkontakt)

• Styr även kompletterande daglås så att en komplett dag/ natt kombination bildas

• Aktiverar larmutgång vid funktionsstörning

• Ansluts till spänningsmatning

• Ska installeras inomhus på den skyddade sidan av dörren inom 10 m från motorlåset

• Om DAC564/DAC530 integreras med ARX passersystem skapas en totalintegrerad lösning med stor flexibilitet

Tekniska data ASSA 851C/841C-35

• Spänning 
    12-24 VDC stab -5%+15%
• Strömförbrukning 
    Vila 50 mA Max 445 mA vid 24 VDC
• Certifierad enl. EN14846

Tillbehör

• ASSA ABLOY ovala cylindrar
• ASSA ABLOY självcentrerande oval vredcylinder
• ASSA ABLOY säkerhetsbehör 4559
• ASSA ABLOY säkerhetsslutbleck 1487-8 med integrerad magnet*
• Anslutningskabel EA226, 10 m*
• Kabelöverföring EA280/EA281*
• Styrenhet DAC564*/DAC530
• Central LCU9101

* ingår i satsförpackning

Vill du köpa produkter?

Hitta en återförsäljare eller serviceverkstad.

Har du frågor eller funderingar?

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om våra produkter

Våra Support & Service team hjälper vi dig så snabbt och effektivt som möjligt.