Utrymningslås

I dörrar där krav på nödutrymning skall ställas mot önskemål om enkel kontrollerad passage för personal är elektriskt lås ett bra alternativ. Nödutrymningsfunktionen uppfyller högt ställda krav enligt gällande Svensk och Europeisk Standard.

Har du frågor eller funderingar?

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om våra produkter

Våra Support & Service team hjälper vi dig så snabbt och effektivt som möjligt.