Stolpe 745 Schüco profilsystem Royal S65 och Royal

745
745
745
745
745
745

Användningsområde

Monteringsstolpar till ASSA ABLOY elslutbleck speciellt framtagna för Schüco profilsystem Royal S65 och Royal

Funktion

Valet av stolpe avgörs av ett flertal olika faktorer, som tillsammans ger den optimalakombinationen av dörr/lås/stolpe.
En av de vikigaste faktorerna är hur själva dörren är utformad. Materialet på karmen/dörrbladet kan variera, t ex trä, aluminium eller stål, och dörrens profil (ofalsad/falsad) måste beaktas.

För att kunna välja elslutbleck och monteringsstolpe måste Du också veta vilken typ av mekaniskt lås som används, om det är ett enkel- eller dubbelfallslås samt hur stort plösmåttet mellan dörrbladets framkant till låsets kolv är. 

ASSA ABLOY extrakraftiga elslutbleck
• 7,5 kN - 15 kN brythållfasthet
• Garanterar öppning trots listtryck
• Typgodkänt som dörrigenhållande beslag i brandcells gräns, högst klass E/EI60 (rättvänd funktion)
• passar förreglade enkelfallås

Egenskaper

• ASSA ABLOY monteringsstolpar för Schüco profilsystem Royal S65 och Royal S50N
• I profiler som frästs med ASSA ABLOY/Schüco standardurtag kan byte av elslutbleckstyp ske utan ändring av urtag
• Vid montage i profilsystem S65 måste glidplös användas
• ASSA ABLOY slutbleck 545 är ett mekaniskt slutbleck som passar i standardurtaget

Särskilda normer för brandklassade dörrar

För dörrar med brandteknisk klass EI/E 60, EI/E 30 eller EI/E15 får enkla elslutbleckinte användas som dörrigenhållande beslag.

Vid tveksamhet när det gäller kombinationen lås/elslutbleck i brandklassade dörrar, kontakta Assa eller läs Boverkets Byggregler BBR 94.3 avsnitt 5:6214

Vill du köpa produkter?

Hitta en återförsäljare eller serviceverkstad.

Har du frågor eller funderingar?

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om våra produkter

Våra Support & Service team hjälper vi dig så snabbt och effektivt som möjligt.