Stolpe 743 SapaFront byggsystem

743
743

Användningsområde

ASSA ABLOY monteringsstolpar för Sapa byggsystem används för att anpassa infästning av elslutbleck till Sapa standardurtag.

Funktion

Valet av elslutbleck/monteringsstolpe avgörs av ett flertal olika faktorer. Säkerhets- och brandskyddstekniska krav måste beaktas. Om dörren skall förses med dörrautomatik måste även detta vägas in.
ASSA ABLOY erbjuder elslutbleck i tre säkerhetsklasser med olika egenskaper. 

ASSA ABLOY standard elslutbleck
• 7 kN brythållfasthet
• Kan användas som dörrigenhållande beslag i brandcellsgräns i kombination med dubbelfallås
• passar förreglade enkel- och dubbelfallås

Egenskaper

• ASSA ABLOY monteringsstolpar för Sapa byggsystem passar dörr- och karm profiler, se tabell i produktdatablad
• I profiler som frästs med ASSA ABLOY/Sapa standardurtag kan byte av elslutbleckstyp ske utan ändring av urtag
• Då smalprofillås i ASSA ABLOY classic utförande (t ex 1385) används tillsammans med Sapa byggsystem skall låshuset förses med 22 mm stolpe

Brandtekniska egenskaper

ASSA ABLOY extrakraftiga elslutbleck med rättvänd funktion kombinerat med enkelfallås eller ASSA ABLOY standard elslutbleck kombinerat med dubbelfallås och monteringsstolpe. Sapa profilystem får användas som dörrigenhållande beslag i brandcellsdelande dörr.

Vid tveksamhet när det gäller kombinationen lås/elslutbleck i brandklassade dörrar, kontakta ASSA ABLOY eller läs Boverkets Byggregler BBR 94.3 avsnitt 5:6214.

Vill du köpa produkter?

Hitta en återförsäljare eller serviceverkstad.

Har du frågor eller funderingar?

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om våra produkter

Våra Support & Service team hjälper vi dig så snabbt och effektivt som möjligt.