Stolpe 846 för utåtgående dörrar Wicona profilsystem

846
846

Användningsområde

Monteringsstolpar för ASSA ABLOY elslutbleck samt mekaniska slutbleck anpassadeför Wicona profilsystem Wicstyle 65/65N.

Funktion

Valet av elslutbleck/monteringsstolpe avgörs av ett flertal olika faktorer. Säkerhets- och brandskyddstekniska krav måste beaktas. Om dörren skall förses med dörrautomatik måste även detta vägas in.

ASSA ABLOY erbjuder elslutbleck i tre säkerhetsklasser med olika egenskaper:

ASSA ABLOY extrakraftiga elslutbleck
• 7,5 kN - 15 kN brythållfasthet
• Garanterar öppning trots listtryck
• Typgodkänt som dörrigenhållande beslag i brand- cellsgräns, högst klass E/EI60 (rättvänd funktion)
• passar förreglade enkelfallås

Egenskaper

• ASSA ABLOY monteringsstolpar för Wicona profilsystem Wicstyle 65/65N passar dörr- och karm profiler se tabell på baksidan
• I profiler som frästs med ASSA/Wicona standardurtag kan byte av elslutbleckstyp ske utan ändring av urtag
• ASSA ABLOY slutbleck 546 och 547 är mekaniska slutbleck som passar i standardurtaget

Brandtekniska egenskaper

ASSA ABLOY extrakraftiga elslutbleck med rättvänd funktion kombinerat med enkelfallås eller ASSA ABLOY standard elslutbleck kombinerat med dubbelfallås och monteringsstolpe. Wicona profilsystem får användas som dörrigenhållande beslag i brandcellsdelande dörr.

Vid tveksamhet när det gäller kombinationen lås/elslutbleck i brandklassade dörrar, kontakta ASSA ABLOY eller läs Boverkets Byggregler BBR 94.3 avsnitt 5:6214.

Vill du köpa produkter?

Hitta en återförsäljare eller serviceverkstad.

Har du frågor eller funderingar?

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om våra produkter

Våra Support & Service team hjälper vi dig så snabbt och effektivt som möjligt.