Stolpe 845 för Schüco profilsystem

845
845

Användningsområde

Monteringsstolpar till ASSA ABLOY elslutbleck och mekaniskt slutbleck speciellt framtagna för Schüco profilsystem Royal S65 och Royal S50N.

Funktion

Valet av elslutbleck/monteringsstolpe avgörs av ett flertal olika faktorer. Säkerhets- och brandskyddstekniska krav måste beaktas. Om dörren skall förses med dörrautomatik måste även detta vägas in.
ASSA ABLOY erbjuder elslutbleck i tre säkerhetsklasser med olika egenskaper

ASSA ABLOY extrakraftiga elslutbleck
• 7,5 kN - 15 kN brythållfasthet
• Garanterar öppning trots listtryck
• Typgodkänt som dörrigenhållande beslag i brandcells gräns, högst klass E/EI60 (rättvänd funktion)
• passar förreglade enkelfallås

Egenskaper

• ASSA ABLOY monteringsstolpar för Schüco profilsystem Royal S65 och Royal S50N
• I profiler som frästs med ASSA ABLOY/Schüco standardurtag kan byte av elslutbleckstyp ske utan ändring av urtag
• Vid montage i profilsystem S65 måste glidplös användas

Brandtekniska egenskaper

ASSA ABLOY extrakraftiga elslutbleck med rättvänd funktion kombinerat med enkelfallås eller ASSA ABLOY standard elslutbleck kombinerat med dubbelfallås och monteringsstolpe. Schüco profilsystem får användas som dörrigenhållande beslag i brandcellsdelande dörr.

Vid tveksamhet när det gäller kombinationen lås/elslutbleck i brandklassade dörrar, kontakta ASSA ABLOY eller läs Boverkets Byggregler BBR 94.3 avsnitt 5:6214.

Vill du köpa produkter?

Hitta en återförsäljare eller serviceverkstad.

Har du frågor eller funderingar?

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om våra produkter

Våra Support & Service team hjälper vi dig så snabbt och effektivt som möjligt.