Stolpe 840 för Sapa byggsystem

840
840

Användningsområde

ASSA monteringsstolpar för Sapa byggsystem används för att anpassa infästning av elslutbleck till Sapa standardurtag

Funktion

Valet av elslutbleck/monteringsstolpe avgörs av ett flertal olika faktorer. Säkerhets- och brandskyddstekniska krav måste beaktas. Om dörren skall förses med dörrautomatik måste även detta vägas in. 


ASSA extrakraftiga elslutbleck
• 7,5 kN - 15 kN brythållfasthet
• Garanterar öppning trots listtryck
• Typgodkänt som dörrigenhållande beslag i brandcellsgräns, högst klass E/EI60 (rättvänd funktion)
• Passar förreglade enkelfallås

Egenskaper

• ASSA monteringsstolpar för Sapa byggsystem passar dörr- och karm profiler, se tabell i produktdatablad.
• I profiler som frästs med ASSA/Sapa standard- urtag kan byte av elslutbleckstyp ske utan ändring av urtag
• Då smalprofillås i ASSA classic utförande (t ex 1385) används tillsammans med SapaFront byggsystem

Brandtekniska egenskaper

ASSA extrakraftiga elslutbleck med rättvänd funktion kombinerat med enkelfallås eller ASSA standard elslutbleck kombinerat med dubbelfallås och monteringsstolpe. Sapa profilsytem får användas som dörrigenhållande beslag i brandcellsdelande dörr.

Vid tveksamhet när det gäller kombinationen lås/elslutbleck i brandklassade dörrar, kontakta ASSA eller läs Boverkets Byggregler BBR 94.3 avsnitt 5:6214.

Vill du köpa produkter?

Hitta återförsäljare

Har du frågor eller funderingar?

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om våra produkter

Våra Support & Serivce team hjälper vi dig så snabbt och effektiv som möjligt.

Rensa sökning
Filtrera

Återförsäljare

Certifiering

Certifikat

Sök radie

Rensa allt