Monteringsstolpar för extrakraftiga elslutbleck

Användningsområde

Monteringsstolpar för extrakraftiga elslutbleck används för att anpASSA ABLOY infästning och egenskaper till den aktuella applikationen och dörrmiljön.ASSA ABLOY 827KB är ett kopplande förband för elektrisk låsning.
Den kopplande funktionen försvårar isärbrytning av dörrspringan och ökar därigenom intrångsskyddet väsentligt.

Funktion

Valet av elslutbleck / monteringsstolpe avgörs av ett flertal olika faktorer. En av de vikigaste faktorerna är hur karm och dörrblad är utformade. Materialet kan variera, t ex trä, aluminium eller stål, dörrens profil, smal- eller modulprofil. Eventuell fals måste också beaktas.
För att kunna välja rätt måste du också veta vilken typ av mekaniskt lås som används, enkel- eller dubbelfallås samt måttet mellan dörrbladets framkant till låsets fallkolv (plösmått).

Egenskaper

ASSA ABLOY elslutbleck i extra kraftigt utförande och rättvänd funktion kombinerat med enkelfallås, får användas som dörrigenhållande beslag i brandcellsdelande dörr.

Vid tveksamhet när det gäller kombinationen lås/elslutbleck i brandklassade dörrar, kontakta ASSA ABLOY eller läs Boverkets Byggregler BBR 94.3 avsnitt 5:6214.

Aluminiumprofilsystem
ASSA monteringsstolpar för extrakraftiga elslutbleck anpassade till SAPA, Schüco och Wicona aluminiumprofilsystem, se separata produktblad.

Tekniska data

ASSA 816
• Träkarmar
• Förreglade enkelfallås
• Plösmått 15 mm

ASSA 823
• Stål eller aluminiumkarmar
• Förreglade enkelfallås
• Plösmått 4 mm

ASSA 824
• Trä eller stålkarmar
• Förreglade enkelfallås
• Plösmått 15 mm

ASSA 830, 830T*
• Trä eller stålkarmar
• Förreglade enkelfallås
• Plösmått 15 mm

ASSA 827KB
• Mycket starkt kopplande förband
• Trä- eller stålkarmar
• Förreglade enkelfallås
• Plösmått 15 mm
• Kopplande stolpe för låshus av typ 5585 ingår
 
* T betecknar stolpar med runda hörn

Vill du köpa produkter?

Hitta en återförsäljare eller serviceverkstad.

Har du frågor eller funderingar?

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om våra produkter

Våra Support & Service team hjälper vi dig så snabbt och effektivt som möjligt.