Stolpe 546 Wicona profilsystem Wicstyle 65/65N

546
546
546
546
546
546

Användningsområde

Monteringsstolpar för ASSA elslutbleck samt mekaniska slutbleck anpassade för Wicona profilsystem Wicstyle 65/65N.

Funktion

Valet av elslutbleck/monteringsstolpe avgörs av ett flertal olika faktorer. Säkerhets- och brandskyddstekniska krav måste beaktas. Om dörren skall förses med dörrautomatik måste även detta vägas in.
ASSA erbjuder elslutbleck i tre säkerhetsklasser med olika egenskaper:

ASSA enkla elslutbleck
• 4 kN brythållfasthet
• Får ALDRIG användas som dörrigenhållande beslag i brandcellsgräns
• Passar förreglade enkelfallås

Egenskaper

• ASSA monteringsstolpar för Wicona profilsystem Wicstyle 65/65N passar dörr- och karm profiler se tabell på baksidan
• I profiler som frästs med ASSA/Wicona standardurtag kan byte av elslutbleckstyp ske utan ändring av urtag
• ASSA slutbleck 546 och 547 är mekaniska slutbleck som passar i standardurtaget

Brandtekniska egenskaper

ASSA extrakraftiga elslutbleck med rättvänd funktion kombinerat med enkelfallås eller ASSA standard elslutbleck kombinerat med dubbelfallås och monteringsstolpe. Wicona profilsystem får användas som dörrigenhållande beslag i brandcellsdelande dörr.
Vid tveksamhet när det gäller kombinationen lås/elslutbleck i brandklassade dörrar, kontakta ASSA eller läs Boverkets Byggregler BBR 94.3 avsnitt 5:6214.

Vill du köpa produkter?

Hitta återförsäljare

Har du frågor eller funderingar?

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om våra produkter

Våra Support & Serivce team hjälper vi dig så snabbt och effektiv som möjligt.

Rensa sökning
Filtrera

Återförsäljare

Certifiering

Certifikat

Sök radie

Rensa allt