Monteringsstolpar enkla elslutbleck

Användningsområde

ASSA ABLOY monteringsstolpar för enkla elslutbleck används för att anpASSA ABLOY infästning och egenskaper till den aktuella applikationen och dörrmiljön.

Funktion

Valet av elslutbleck/monteringsstolpe avgörs av ett flertal olika faktorer. En av de vikigaste faktorerna är hur karm och dörrblad är utformade.
Materialet kan variera, t ex trä, aluminium eller stål, dörrens profil, smal- eller modulprofil och eventuell fals måste också beaktas.
För att kunna välja rätt måste du också veta vilken typ av mekaniskt lås som används, enkel- eller dubbelfallås samt måttet mellan dörrbladets framkant till låsets fallkolv (plösmått).

Egenskaper

Brandtekniska egenskaper ASSA ABLOYelslutbleck/monteringsstolpar i enkelt utförande får ALDRIG användas som dörrigenhållande beslag i brandcellsdelande dörr.

Aluminiumprofilsystem

ASSA monteringsstolpar för enkla elslutbleck anpassade till SAPAFront, Schüco och Wicona aluminiumprofilsystem, se separata produktblad.

Tekniska data

ASSA 505
• Stål- eller aluminiumkarmar
• Förreglade enkelfallås
• Plösmått 5 mm

ASSA 507
• Trä-, stål- eller aluminiumkarmar
• Enkelfallås utan förregling
• Plösmått 17mm

ASSA 510, 510T*
• Trä-, stål- eller aluminiumkarmar
• Förreglade enkelfallås
• Plösmått 15 mm

ASSA 511, 511T*
• Trä-, stål- eller aluminiumkarmar
• Förreglade dubbelfallås
• Plösmått 15 mm

ASSA 512
• Träkarmar med tunna överfalsade trädörrar
• Förreglade dubbelfallås
• Plösmått 5 mm

ASSA 520
• Aluminiumkarmar
• Förreglade enkelfallås
• Plösmått 26 mm

ASSA 521
• Aluminiumkarmar
• Förreglade dubbelfallås
• Plösmått 26 mm

ASSA 528
• Träkarmar
• Enkelfallås utan förregling
• Plösmått 5 mm

* T betecknar stolpar med runda hörn

Vill du köpa produkter?

Hitta en återförsäljare eller serviceverkstad.

Har du frågor eller funderingar?

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om våra produkter

Våra Support & Service team hjälper vi dig så snabbt och effektivt som möjligt.