Monteringsstolpar

Valet av monteringsstolpe görs i samval med elslutbleck och avgörs av ett flertal olika faktorer. En av de vikigaste faktorerna är hur karm och dörrblad är utformade. För att kunna välja rätt måste du också veta vilken typ av mekaniskt lås som används, samt måttet mellan dörrbladets framkant till låsets fallkolv (plösmått).

Har du frågor eller funderingar?

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om våra produkter

Våra Support & Service team hjälper vi dig så snabbt och effektivt som möjligt.