Extrakraftiga elslutbleck

Användningsområde

ASSA ABLOY extrakraftiga elslutbleck har mycket hög slitstyrka och brythållfasthet och passar därför högfrekventa dörrar.
passar bra som daglåsning i skalskydd, entréer grindar och övriga högfrekventa dörrar inom handel, kontor och industri.
ASSA ABLOY extrakraftiga elslutbleck i omvänt utförande garanterar öppning trots listtryck på 5 kN (500 Kg) och är därför lämpade i utrymningsdörrar och luftslussar med tryckskillnader.

Funktion

ASSA extrakraftiga elslutbleck finns i två huvudtyper:
 • Rättvänd funktion (131, 5131, 8131) - Låst vid spänningsbortfall
• Omvänd funktion (331, 5331, 8331) - Olåst vid spänningsbortfall

Egenskaper

• Mycket stryktålig konstruktion, känd för att klara miljontals öppningscykler
• Vridfall och låshus i stål
• Används i kombination med förreglade enkelfallås

Rättvänd funktion (131, 5131, 8131) 
• Garanterar öppning trots listtryck på 250 N (25 Kg)
• Brythållfasthet 15 kN (1 500 Kg)
• Försett med skaksäkring för ökad säkerhet
• Kan erhållas med mikrobrytare - Låskolvskontakt (5131) - Låskolvs- och ankarkontakt (8131)

Omvänd funktion (331, 5331, 8331)
• Brythållfasthet 7,5 kN (750 Kg)
• Garanterar öppning trots listtryck på 5 kN (500 Kg)
• Dörrigenhållande kraft i olåst läge 40 N (4 Kg)
• Kan erhållas med mikrobrytare - Låskolvskontakt (5331) - Låskolvs- och ankarkontakt (8331)

Tekniska data

ASSA abloy elslutbleck skall alltid anslutas till likspänning. Skyddsdiod (t ex 1N4004) ska monteras så nära el- slutbleckets spole som möjligt. Detta görs för att skydda styrande elektronik t ex kodlås eller kortläsare mot transienter (spänningstoppar).

• Spänning/ström, rättvänd (131, 5131, 8131) 
        12 VDC ± 10 %, 300 mA 
        24 VDC ± 10 %, 160 mA
• Spänning/ström, omvänd (331, 5331, 8331) 
        12 VDC ± 10 %, 490 mA 
        24 VDC ± 10 %, 230 mA
• Mikrobrytare enpoligt växlande Max. 30 VDC, 1 A

Tillbehör

Till ASSA ABLOY extrakraftiga elslutbleck finns ett flertal olika monteringsstolpar avsedda för olika dörrmiljöer.

Vill du köpa produkter?

Hitta en återförsäljare eller serviceverkstad.

Har du frågor eller funderingar?

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om våra produkter

Våra Support & Service team hjälper vi dig så snabbt och effektivt som möjligt.