Dörrmagneter

ASSA dörrmagneter är främst avsedda för att låsa dörrar i nödutrymningsvägar.

Har du frågor eller funderingar?

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om våra produkter

Våra Support & Service team hjälper vi dig så snabbt och effektivt som möjligt.