Dörrstängare med frisvingfunktion

För brand och rökavskiljande dörrar. Lämpar sig för övervakning av en eller flera brandklassade dörrar.Exempelvis för dörrar inom sjukhus, äldreboende, barnstugor, hotell samt offentliga lokaler.

Har du frågor eller funderingar?

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om våra produkter

Våra Support & Service team hjälper vi dig så snabbt och effektivt som möjligt.