Behörssats 5761:1

5761:1
5761:1
5761:1
5761:1

Användningsområde

Behörsats 5761:1 medger öppning med två av varandra oberoende cylindrar. Lämpligt där ett lås ska kunna öppnas av två, av varandra oberoende, låssystem eller cylindertyper.

Egenskaper

  • Avsett för användning tillsammans med låshus 5761
  • Passar samtliga ovala cylindrar ur Assas sortiment
  • Kan även kombineras med elslutbleck

Funktion

Låshusets cylinderfall dras in med nyckel genom någon av de två utvändiga cylindrarna. Från insidan öppnas låset med trycke.

Vill du köpa produkter?

Hitta en återförsäljare eller serviceverkstad.

Har du frågor eller funderingar?

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om våra produkter

Våra Support & Service team hjälper vi dig så snabbt och effektivt som möjligt.