Allmäna Leverans och betalningsvillkor

ASSA ABLOYs allmänna villkor gäller för alla avtal om leverans av varor till ASSA ABLOY AB och något av dess dotterbolag (ASSA ABLOY Group) om inte annat uttryckligen avtalats skriftligen mellan parterna. Via länken nedan kan alla villkor laddas ned.

Allmäna betalnings och leveransvillkor