Om ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden

Dörrar och dörröppningar fyller en viktig funktion i alla byggnader; de bidrar till att reglera flödet av personer och varor samt att uppfylla kraven på bekvämlighet, integritet, trygghet, säkerhet och klimatkontroll.

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden designar, tillverkar och säljer mekaniska, elektromekaniska och elektroniska lås, säkerhets- och branddörrar samt beslag som kombinerar form och funktion.

Dörrlösningar som uppfyller alla krav...

Genom att kombinera lokal expertis med globala kunskaper och erbjudanden kan vi ta fram dörrlösningar som uppfyller varje byggnads unika behov.

Våra BIM-kompatibla specifikationsverktyg och konsulter hjälper alla berörda parter under byggprojektets hela livscykel att skapa en effektiv design och bygga eller efterinstallera lämpliga dörrlösningar för alla byggnader, oavsett storlek eller funktion.

... och förstärker den arkitektoniska visionen

Arkitekter strävar efter att skapa vackra och funktionella utrymmen där människor kan bo eller arbeta.

Vi är stolta över att kunna hjälpa arkitekter att förverkliga sina visioner med en rad produkter som på ett smidigt och diskret sätt kan integreras i alla typer av dörrar och smälter in i såväl historiska som moderna byggnader, samtidigt som de har alla viktiga egenskaper som krävs för att göra byggnaden effektiv.