Hur fungerar ett slutbleck?

Det är tillsammans med slutblecket som hakregeln kopplar ihop dörr och karm. Slutblecket på bilden är ett säkerhetsslutbleck, som är en del i godkänd låsenhet.

Det finns slutbleck med böjbara tungor (1), för att över tid kunna göra mindre justeringar för att undvika otäthet. Sedan 
finns det även fullt justerbara säkerhetsslutbleck (2).

slutbleck x2
För dörrar med träkarm finns ett säkerhetsslutbleck med extra kraftiga infästningsplattor i karmen. Denna sorts slutbleck är inte lämpligt att eftermontera, men står du inför valet att köpa en ny dörr finns detta som tillvalsalternativ hos större dörrtillverkare.