Låshus

/Other/ASSAOEM/Lock%20guide%20by%20ASSA%20OEM/L%c3%a5shus%20524x224.jpg

Låshuset är den enhet som har till uppgift att hålla igen dörren. Ett låshus består av flera delar som till exempel kolv, regel, stolpe och låskista. Av dessa är det speciellt två enheter som påverkar låsenhetens klassning som godkänt lås: låsets fallkolv och regel.

Låstyper


Den igenhållande enheten är den sneda fallkolven. Denna kolv dras in när du trycker ner handtaget och återfjädrar sedan när du släpper upp det igen. Fallkolven har till uppgift att hålla igen dörren när den är olåst, så att dörren sluter tätt och drag inte uppstår. När du köper en ny dörr är detta oftast anpassat och behöver normalt inte justeras. 

Det finns lås som enbart är utrustade med fallkolv, så kallade fallås, men dessa är inte godkända ur inbrottssynpunkt. Denna typ av lås var vanligt förr men idag utrustas inte en ny dörr med dessa lås som standard. 

Många lås har en kombination av fall och regel, t ex fallregellås och hakregelås med fallkolv. I lås med regel är det den som sköter säkerheten. Det finns en rak regel som är vanlig på äldre lås, och som även kan vara standard på enklare dörrar än idag.

Idag är det dock vanligare att dörrar är utrustade med hakregel som ger ett förbättrat skydd gentemot den raka regeln. Hakregelns fördel är att det kopplar ihop dörr och karm, vilket försvårar för inbrottstjuven. 

Hur fungerar ett flerpunktslås?

Ett flerpunktslås ökar inbrottsskyddet avsevärt och det är bland det bästa du kan utrusta din ytterdörr med. Ett flerpunktslås har två extra låspunkter med regel, utöver huvudlåset. Dessutom sker all manövrering från huvudlåset, då det blir säkrare utan att bli krångligare att använda.

Genom att lyfta upp handtaget låser man ut samtliga låspunkter, vilka sedan blockeras då man vrider om nyckeln. Det går inte att vrida om nyckeln förrän alla låskolvarna är ordentligt ute. I låst läge är handtaget blockerat vilket är ett stort plus då du alltid har bibehållen säkerhet och täthet mot drag. Denna tätning förhöjs också tack vare att även fallen är blockerade.

mpl låshus steg 1

 

mpl låshus steg 2

 

mpl låshus steg 3