Extralås

/global/scaled/524x224x0x0x524x-1/Other-ASSAOEM-Lock guide by ASSA OEM-Extralås 524x224.jpg

Att montera ett extralås är oftast ett enkelt sätt att höja inbrottsmotståndet på sin dörr, och även här är hak-regel att föredra framför rak regel.

Extralås finns i utförande för cylinder eller tillhållare.

Ett extra lås ger en ökad säkerhet i och med att det ger en extra blockeringspunkt i form av regel. Extralås finns med både rak regel och hakregel. Hakregel är att föredra, tack vare att den kopplar ihop låset, och därmed dörren, med karmen. Många väljer även att installera ett extralås för att få ytterligare en unik nyckel. Detta kan vara bra om man ibland behöver lämna ut en nyckel till t ex hantverkare eller andra som ska ha tillfällig tillgång, och samtidigt känna att man har en möjlighet att låsa dörren för dessa genom att använda nyckeln till sitt andra lås.

Det är dock inte säkert att din dörr är förberedd för extralås, och då krävs det en fackman för installation. Innan du tar upp ett urtag för extralås är det viktigt att du kontaktar din dörrleverantör för kontroll så att inte dörrgarantin påverkas.